Zeynep Rona: “

76 sanatçının 268 yapıtını içeren Sema ve Barbaros Çağa resim kollksiyonu yaklaşık 30 yıllık bir süreç içinde ... tür bir bilinçle bir araya getirilmiş.
Kolleksiyonda tarihi belirlenen resimler arasında en eskisi 1929, en yenisi ise 2002 tarihini taşıyor, dolayısıyla 75 yıllık bir dönem belgeleniyor.
Serra Gültürk ve Engin Ertan reprodüksiyonların gerçek halini yansıtmak için 268 yapıtın herbirine fazlasıyla özen göstermişlerdir.
Barbaros Çağa Kolleksiyonu
Ressam: Mustafa Ata
Ressam: Nuri İyem
Ressam: Neşet Günal
Ressam: Fahrünnisa Zeid
Kaya Özsezgin:
“Çağa Kolleksiyonu, Türk sanatının çağdaş düzeyde gelişmelerini gün ışığına çıkarmayı amaçlayan sanatsal etkinliklere katkıda bulunmak ve çağdaş Türk resim sanatı üzerine araştırma yapacaklara kaynak oluşturma amacına yönelik kültürel bir girişimdir.
Jale Erzen:
“Çağa kolleksiyonu güzellik tutkusunu sergiliyor. Türk sanatında güzellik tutkusunun kendine özgü bir karakteri var: Karşısında hayran olunanşeyi olabildiğince olduğu gibi yansıtmak.”